กิจกรรม
  •  Di-Verse Industrial Roadshow

              Di-Verse Industrial Roadshow

              ดี-เวิร์ส ร่วมโชว์ศักยภาพในงาน  “2014  A Year of Concept: Smart Innovation & Smart Value” สำหรับองค์กรในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ชลบุรี ,นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง และนิคมอุตสาหกรรม 304  ปราจีนบุรี   มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยนำความรู้และโซลูชั่นที่เป็นประโยชน์กับองค์กรเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกที่มาพร้อมกับความคุ้มค่าทางด้านราคา รวมถึงได้นำเครื่องและโซลูชั่นจริงไปให้ผู้สนใจทดลองใช้งาน

     

 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด